Зуунмод-4, Зуунмод-5, ХЦС-ийн математикийн багш нар ахлах ангийн сурагчдын математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгах чиглэлээр X ангийн “Хавтгай дахь вектор” сэдвийн боловсруулалт, цахим хичээлийн хөгжүүлэлт хийж улсын хэмжээнд цахим сан бүрдүүлэхэд хамтарч оролцлоо.