Author: admin

БШУЯ-ны “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд НҮБ-ийн судалгааны баг Төв аймагт ажиллаа.

Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Зуунмод сумын 5-р сургуульд байгуулсан “Хүүхэд хөгжлийн танхим”-ын үйл ажиллагаа болон аймгийн АБНТБТ-ийн тэгш хамран сургалтын…

Эмч эрүүл мэндийн багш нийгмийн ажилтан нарыг чадавхижуулах сургалт

Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан Коронавируст халдвар болон бусад халдварт өвчнөөс сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн…