Month: November 2022

БШУЯ-ны “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд НҮБ-ийн судалгааны баг Төв аймагт ажиллаа.

Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Зуунмод сумын 5-р сургуульд байгуулсан “Хүүхэд хөгжлийн танхим”-ын үйл ажиллагаа болон аймгийн АБНТБТ-ийн тэгш хамран сургалтын…