Month: August 2022

Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ажлын гүйцэтгэлтэй улсын комисс танилцлаа.

2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр Улсын комисс ажиллаж, гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа. Гүйцэтгэгч: Хоргын…

ЗӨВЛӨХ БАГШ НАРЫН УЛСЫН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

✍️Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд Монгол улсын “Зөвлөх багш” нарын оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх, 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бодлого, зорилт, хэрэгжилтийн талаар…