Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан Коронавируст халдвар болон бусад халдварт өвчнөөс сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 30 эмч, 24 нийгмийн ажилтан, 26 эрүүл мэндийн багш нарыг чадавхжуулах цахим сургалтыг 2022 оны 8 дугаар сарын 29-30-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.