Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн “Нэгдүгээрт хүүхэд” уриан дор угтан зохион байгуулж байгаа “Хүүхдийн нэг өдөр” -өөр Хүмүүн цогцолбор сургуулийн 11а ангийн сурагч Г.Түмэн-Амгалан нь манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан Боловсрол шинжлэх ухааны газрын даргын нэг өдрийн ажлын чиг үүргийг гүйцэтгэн ажилласанд талархал илэрхийлье.

БОЛОВСРОЛ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР