Жендэрийн Үндэсний хорооноос зохион байгуулж байгаа “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” аянд Төв аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар нэгдэж байна. ✅Аянаар жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл түүнээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг мэдээлэх, холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргэх, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна. 2022.03.24