Европын холбооны санхүүжилтээр НҮБ-н Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдсан Төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслийн дэмжлэгээр Эрдэнэ МСҮТ-н багш нарын боловсруулсан “Мал төхөөрөх ажилтан” Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, багшийн болон сурагчийн гарын хэвлэгдэн ирж 2022.11.23 өдөр төслийн нээлтэй хийж, анхны төгсөгчиддөө гэрчилгээ гардууллаа. Эрүүл хүнс эх орны маань ирээдүй.