2022 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Зуунмод сумын Хүмүүн Цогцолбор, Зуунмод 4, Зуунмод 5 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, ариутгал, халдваргүйтэл болон дотуур байрны үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжилж байна.