ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, тахиулах өдөр” -ийн хүрээнд Гамшгаас хамгаалах албадад “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” мэдлэг олгох танхимын сургалтыг Онцгой байдлын газрын алба хаагчид ирж зохион байгууллаа6