Онцлох мэдээлэл

Бидэнтэй нэгдэнэ үү

Цаг үеийн мэдээлэл

X-XII ангийн Математикийн заавал болон сонгон судлах агуулгыг хамарсан сэдвийн боловсруулалт, цахим хичээлийн хөгжүүлэлт

0
Зуунмод-4, Зуунмод-5, ХЦС-ийн математикийн багш нар ахлах ангийн сурагчдын математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгах чиглэлээр X ангийн "Хавтгай дахь вектор" сэдвийн боловсруулалт, цахим хичээлийн хөгжүүлэлт...

Инфографик – ЕБС

0

“Дэлхийн том хичээл-Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” арга зүйн шинэ санаа бүхий хичээлийн хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд...

0
Суралцагчдыг тогтвортой хөгжлийн боловсролын мэдлэг ойлголт, чадвар хандлагад хөтлөн хөгжүүлэх арга зүйн шинэ санаа, шийдэл бүхий хичээлийг хамтран бүтээх сургалтын менежментийг хөгжүүлж, багшлахуйн...

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2020 ОНД ХИЙСЭН ОНЦЛОХ АЖЛУУД:

0
Төв аймгийн ЕБС-иудын сургалтын орчинг дэмжихэд 2020 онд нийт 570 126,7 мян төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Үүнд:Гадаадын төсөл хөтөлбөрөөр 486,9 сая төг:БСШУСЯ-ны дэргэд хэрэгждэг...

Манай хамт олон

0

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье

Түгээмэл асуулт хариулт

Видео шторк